ENGLISH 021-26402340 unitradmed.ir@gmail.com
ENGLISH 021-26402340 unitradmed.ir@gmail.com

تیزر های موسسه به مناسبت روز پزشک

تیزر های موسسه به مناسبت روز پزشک

تیزر پیام ریاست موسسه پیشگامان طب سنتی ایرانیان دکتر امیر حسین ستاری  به مناسبت روز پزشک .       تیزر موسسه به مناسبت روز پزشک ، در این تیزر دکتر کسری حمدی و دکتر مهدی رشیدی و همچنین دکتر مهدی فهیمی در خصوص اهمیت پزشکی سنتی ایرانی توضیحاتی ارائه داده اند.  
fa_IRPersian