ENGLISH 021-26402340 unitradmed.ir@gmail.com
ENGLISH 021-26402340 unitradmed.ir@gmail.com

دپارتمان طب های کل نگر

طب کل نگر در تشخیص و درمان بیماریها از مجموعه ای از روشهای مناسب و بی خطر(ایمن) استفاده می کند. بعلاوه مواردی چون وضعیت جسمی ، تغذیه ای ، محیطی ، احساسی ، معنوی و شیوه زندگی را نیز بررسی می نماید. طب کل نگر بر آموزش به بیمار با هدف افزایش آگاهی او و شركت وی در فرایند درمان تأ كید دارد.

طب کل‌نگر یک مفهوم در حرفه پزشکی است که در آن تمام جنبه‌های نیازهای مردم از جمله نیازهای روانی، جسمی و اجتماعی باید در نظر گرفته شود و به عنوان یک کل دیده شود. همانطور که در بالا تعریف شده، این نگاه جامع در علم پزشکی به طور گسترده‌ای پذیرفته شده است.  تعریف‌های مختلف طب کل نگر، ادعا می‌کنند که بیماری، در نتیجهٔ عدم تعادل فیزیکی، احساسی، معنوی، اجتماعی و زیست محیطی در بدن ایجاد می‌شود.

طب کل نگر هنر و علم درمان است كه همه وجود انسان شامل ; بدن ، ذهن ، روح را در بر می گیرد. درمان با طب کل نگر باعث تکمیل درمانهای رایج در زمینه پیشگیری و معالجه بیماریها می شود و مهمتر اینكه سلامتی را به حد مطلوبی ارتقا می دهد .این وضعیت سلامتی كلی ، به عنوان جریان آزاد ، نامحدود و بدون مانع انرژی حیاتی در بدن ، ذهن و روح ، توصیف می گردد.

● اصول درمانی طب کل نگر

▪ پزشكان کل نگر از انواع راههای مطمئن(ایمن) و مؤثر در تشخیص و درمان استفاده می كنند كه عبارتند از :

ـ آموزش بیمار برای ایجاد تغییرات مناسب در شیوه زندگی و مراقبت از خود

ـ جایگزینهای تكمیلی ( complementary alternatives )

ـ داروهای رایج و جراحی

▪ جستجو برای عوامل زمینه ساز بیماری، نسبت به درمان علائم به تنهایی ، ارجحیت دارد.

▪ پزشكان کل نگر برای پاسخ به این سوال که چه نوع بیمار دچار بیماری شده بمراتب بیشتر تلاش می کند تا اینکه بدانند بیمار به چه نوع بیماری مبتلا است .

▪ پیشگیری نسبت به درمان ارجحیت دارد و مقرون به صرفه تر است. اقتصادی ترین روش، برانگیختن تواناییهای ذاتی خود بیمار برای شفای اوست.

▪ بیماری به عنوان تظاهری از عدم تعادل و احتلال عملکرد در کلیت وجود فرد محسوب می گردد و نه به عنوان یك رویداد جداگانه.

▪ یكی از مهمترین عوامل موثر برنتیجه درمان ، كیفیت رابطه ایجاد شده بین پزشك و بیمار است كه در آن آزادی عمل بیمار مورد حمایت قرار می گیرد.

▪ لازمه ایچاد یک رابطه ایده آل بین پزشك کل نگر و بیمار ، توجه همزمان وپایاپای به نیازها ، خواسته های قلبی ، آگاهی و بصیرت هر دوی آنها است.

▪ پزشكان به عنوان یک الگو به طور قابل توجهی بیماران را تحت تأ ثیر قرار می دهند.

▪ بیماری ، درد و فرایند مرگ می تواند فرصتی برای آموزش بیماران و پزشكان باشد.

▪شور و شوق نموده و آنان را از عواقب مسموم خصومت ، شرمندگی ، طمع ، افسردگی ، ترس ، عصبانیت و اندوه رها می كنند.

▪ عشق بی قید و شرط ، قدرتمند ترین داروی زندگی است . پزشكان کل نگر برای نهادینه کردن این عشق مطلق در بیمارانشان، خودشان و سایر همکاران خود ، همت می كنند.

برخورداری از سلامت مطلوب ، بسیار فراتر از فقدان بیماری است و در اصل ، پویشی آگاهانه جهت دستیابی به بالاترین كیفیت از نظر جسمی ، محیطی ، ذهنی ، احساسی ، معنوی و جنبه های اجتماعی تجربه بشری به شمار می رود.

fa_IRPersian