ENGLISH 021-26402340 unitradmed.ir@gmail.com
ENGLISH 021-26402340 unitradmed.ir@gmail.com

مستند FED UP

مستند Fed Up 2014 ،مستندی در باره نقش شکر در مواد غذایی بر چاقی و لابی هایی که در دولت ایالات متحده وجود دارد.این مستند حقایق پنهان زیادی در رابطه با مواد غذایی موجود در ایالات متحده را بازگو میکند.

این مستند با نقد ها و واکنش های متفاوتی روبرو شد . آنچه این مستند را دیدنی میکند این است که از حقایقی در کشوری توسعه یافته پرده بر میدارد و سیاست ها دولت آمریکا در قبال مردم و همینطور انگیزه های افراد چاق برای خوردن را بازگو می نماید.

مقاله قبلیمقاله بعدی

مقالات مرتبط

پاسخ

fa_IRPersian