ENGLISH 021-26402340 unitradmed.ir@gmail.com
ENGLISH 021-26402340 unitradmed.ir@gmail.com

آزمایشگاه

آزمایشگاه تحقیقاتی پژوهشی موسسه پیشگامان طب سنتی ایرانیان در جهت تحقیقات بر روی گیاهان دارویی به منظور آشنایی دانشجویان با روشهای آزمایشی و انجام تحقیقات در زمینه طب های مکمل و پزشکی سنتی ایرانی فعالیت خود را در سال 1396 آغاز نمود.

آزمایشگاه تحقیقاتی پژوهشی موسسه پیشگامان

در راستای تحقق اهداف موسسه پیشگامان طب سنتی ایرانیان ، آزمایشگاه پیشگامان در اسفند 1396 تاسیس گردید. در طول مدت کوتاه فعالیت آزمایشگاه ، دانشجویان دکترای حرفه ای پزشکی سنتی ایرانی ، 100 نوع از گیاهان دارویی را عصاره گیری کردند و با نحوه انواع عصاره گیری گیاهان دارویی و کار  در آزمایشگاه به صورت کار گروهی آشنا شدند.

تحقیق بر روی گیاهان دارویی به صورت آزمایشگاهی و تجربی ، در جهت آشنایی دانشجویان با نحوه استفاده از گیاهان دارویی و استفاده از گیاهان به بهترین نحو ممکن با بیشترین بازده، ترغیب دانشجویان به مشاهده و نتیجه برداری از آزمایشات ، مقاله خوانی و استفاده از تجربه های دیگران ، کار کردن به صورت گروهی صورت گرفت.

یکی از مهمترین شاخص های اعتبار علمی  در جوامع علمی امروزه ، نتایج بدست آمده به صورت تجربی در محیط آزمایشگاهی است که به اثبات میرسند . محققان و پژوهشگران نیاز دارند تا به طرح ها و تحقیقات خود را بتوانند جامه ی عمل بپوشانند و  توانایی کار گروهی را بدست آورند. ما در موسسه پیشگامان تلاش کرده ایم تا با فراهم سازی این فرصت برای دانشجویان خود ، بتوانند به صورت محققانه و پژوهشگرانه بر روی گیاهان آزمایش کنند.

پژوهش رمز ورود به دنیای علمی

برای گسترش پزشکی سنتی ایرانی در جهان ،ما نیازمند به اثبات علمی اثرات درمانی این شیوه هستیم. پژوهش رمز ورود به دنیای علم است . اساس علم تفکر، مشاهده، بررسی و نتیجه گیری  است .

 

fa_IRPersian