ENGLISH 021-26604531 unitradmed.ir@gmail.com
ENGLISH 021-26604531 unitradmed.ir@gmail.com

برگزاری آزمون ورودی دکترای حرفه ای پزشکی سنتی ایرانی

آزمون ورودی دکترای حرفه ای پزشکی سنتی ایرانی در دوازدهم بهمن برگزار شد.
تعداد داوطلبان ۶۰ نفر بوده که تنها ۳۰ نفر از شرکت کنندگان در آزمون پذیرفته خواهند شد.

مقالات مرتبط

پاسخ

fa_IRPersian
fa_IRPersian